ხელოვნური ბალახი

ტექნიკური მახასიათებლები
წითელი ფერის ხელოვნური ბალახი